Zespół

Adwokat Barbara Kardynia

Adwokat Barbara Kardynia

Partner zarządzająca i założycielka Kancelarii. W 2003 r. ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest członkiem Izby Adwokackiej w Kielcach. W latach 2007-2015 związana z Kancelarią Pociej, Dubois, Kosińska-Kozak i Wspólnicy, gdzie specjalizowała się w prowadzeniu skomplikowanych procesów gospodarczych, spraw cywilnych ze szczególnych uwzględnieniem procesów o ochronę dóbr osobistych.

Posiada ponad 17-letnie doświadczenie w prowadzeniu procesów sądowych, reprezentacji klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym. Zajmuje się problematyką szeroko pojętego prawa rodzinnego, zarówno w aspekcie krajowym jak i transgranicznych, z uwzględnieniem zastosowania Konwencji Haskiej z 1980 r. w sprawach związanych z uprowadzeniem dziecka. Prowadzi wielowątkowe i skomplikowane sprawy o podział majątku oraz procesy gospodarcze oraz cywilne. Specjalizuje się także w sprawach o naruszenie dóbr osobistych, w których może poszczycić się uzyskiwaniem w polskich sądach precedensowych wyroków dotyczących form przeprosin.

Poza nadzorem merytorycznym nad pracą prawników Kancelarii zajmuje się bezpośrednią obsługą najtrudniejszych procesów. Prowadzi obsługę prawną w języku polskim i w języku angielskim.

Dane do kontaktu:

tel. (48) 601 188 871

b.kardynia|kardynia.pl| |b.kardynia|kardynia.pl 

Poznaj mnie
Adwokat Tomasz Mankiewicz

Adwokat Tomasz Mankiewicz

Partner. Od wielu lat związany z Kancelarią, od 2020 roku jako partner. Adwokat Tomasz Mankiewicz zdobywał doświadczenie w renomowanych warszawskich i szczecińskich kancelariach, gdzie zdobył praktykę i kwalifikacje niezbędne dla skutecznej ochrony interesów Klientów.

W Kancelarii kieruje działem karnym oraz działem procesowym, jest odpowiedzialny za koordynowanie pracy prawników oraz bieżące wsparcie merytoryczne. Posiada duże doświadczenie w sprawach z zakresu prawa karnego, karnego – skarbowego oraz gospodarczego. Specjalizuje się w reprezentacji Klientów przed sądami, urzędami oraz organami władzy publicznej, jak również w prowadzeniu negocjacji w imieniu Klientów.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.
Ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w 2016 r.
Wpisany na listę adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Prowadzi obsługę prawną w języku polskim i w języku angielskim.

Dane do kontaktu:

tel. (48) 692 922 912

t.mankiewicz|kardynia.pl| |t.mankiewicz|kardynia.pl

Poznaj mnie
Karina Majak

Karina Majak

W 2018 r. ukończyła z wyróżnieniem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego broniąc pracy magisterskiej z zakresu postępowania cywilnego pt. „Orzeczenia kasatoryjne sądu II instancji”. Obecnie aplikant II roku aplikacji adwokackiej, członek Izby Adwokackiej w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe zdobywała już od pierwszych lat studiów, pracując w sądach, indywidualnej kancelarii adwokackiej, a także odbywając praktykę w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Jest członkiem Fundacji Court Watch Polska zmierzającej do podnoszenia społecznej świadomości prawnej. Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa rodzinnego, prawem karnym i prawem gospodarczym.

 

Poznaj mnie
 Milena Mernitz

Milena Mernitz

Absolwentka Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa w Warszawie na kierunku prawo. Pracę magisterką pt.: „Konstytucyjne gwarancje ochrony praw człowieka" napisała  pod kierunkiem byłego członka Komitetu Praw Człowieka ONZ prof. dr hab. Romana Wieruszewskiego. Członek Zrzeszenia Prawników Polskich, Law Center Club z siedzibą w Warszawie oraz Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. W Kancelarii zajmuje się prawem karnym, rodzinnym oraz prawną ochroną zwierząt.

 

Poznaj mnie
+48 601 188 871
kancelaria|kardynia.pl| |kancelaria|kardynia.pl