Prawo cywilne i gospodarcze

Prawo cywilne

Zajmujemy się doradztwem prawnym z zakresie szeroko pojętego prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa ochrony konsumentów, w tym prowadzimy procesy odszkodowawcze związane z wypadkami komunikacyjnymi, procesy o zapłatę, procesy odszkodowawcze związane z błędem w sztuce medycznej o czym szerzej w zakładce Prawo medyczne, w tym procesy odszkodowawcze w sprawach „frankowiczów”, o czym szerzej w zakładce: Pomoc dla osób mających kredyt we frankach szwajcarskich.

Świadczone usługi obejmują w szczególności:

  • sprawy z zakresu prawa rzeczowego, w tym sprawy o zniesienie współwłasności, sprawy o rozgraniczenie, ustanowienie służebności drogi konicznej i służebności przesyłu, odszkodowanie za hałas z tytułu funkcjonowania lotniska, sprawy o bezumowne korzystanie z rzeczy, reprezentacja w postępowaniu wieczystoksięgowym, w tym prowadzimy procesy o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, sprawy o eksmisję i ochronę posiadania, prowadzimy sprawy o zasiedzenie nieruchomości,
  • prawo spadkowe, zajmujemy się doradztwem i prowadzeniem spraw o stwierdzenie nabycia spadku, w tym skomplikowanych spraw związanych unieważnieniem testamentu i wydziedziczeniem, dział spadku i zachowek, w tym spraw skomplikowanych spraw o zachowek obejmujących zaliczenie darowizn dokonanych za życia spadkodawcy, doradztwo w zakresie umów dotyczących spadku;
  • zajmujemy się sprawami związanymi ubezwłasnowolnieniem, sprawami z zakresu prawa stanu cywilnego, w tym zmianą nazwiska, związanych z uzyskaniem polskiego obywatelstwa;
  • szeroko pojętego prawa zobowiązań, tj. roszczeniami wynikającymi z umów cywilnoprawnych tj. umowy najmu, dzierżawy, sprzedaży i gwarancji, pożyczki, darowizny, w tym prowadzenie procesów o odwołanie darowizny, umów ubezpieczenia, umów o roboty budowlane, o dzieło i umowy zlecenia.

Prawo gospodarcze

Kancelaria oferuje całościową obsługę prawną podmiotów gospodarczych – począwszy od pomocy przy rejestracji firmy do reprezentacji jej interesów na kolejnych etapach funkcjonowania przed organami administracji państwowej i sądami powszechnymi, a także w sporach kontrahentami i pracownikami. W ramach świadczonych usług zajmujemy się przygotowywaniem projektów umów, kontraktów handlowych, regulaminów, dokumentów wymaganych przez prawo pracy, a także ich analizą i weryfikacją. Specjalizujemy się w prowadzeniu dużych procesów gospodarczych, we wszelkich sprawach o zapłatę, szczególną uwagę przywiązując do sporów z zakresu zwalczania czynów nieuczciwej konkurencji oraz wszelkich innych roszczeń odszkodowawczych. Doradzamy Klientom i reprezentujemy ich interesy podczas toczących się postępowań egzekucyjnych.

+48 601 188 871
kancelaria|kardynia.pl| |kancelaria|kardynia.pl