Ochrona dóbr osobistych i prawo własności intelektualnej

Jednym z najważniejszym kręgów zainteresowania naszego Zespołu są sprawy o ochronę dóbr osobistych, sprawy z zakresu prawa prasowego, autorskiego i własności intelektualnej. Adwokat Barbara Kardynia posiada 18 - letnie doświadczenie w prowadzeniu spraw o ochronę dóbr osobistych oraz spraw z zakresu prawa prasowego.

Świadczymy wszechstronną obsługę prawną na rzecz osób fizycznych oraz przedsiębiorców, których dobre imię, wizerunek i renoma zostały naruszone działalnością mediów. Współpracujemy także z agencjami PR zajmującymi się sprawami wizerunku i renomy. Reprezentujemy Klientów na etapie postępowania przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym oraz w negocjacjach przedprocesowych.

Adwokat Barbara Karydnia ma bardzo duże doświadczenie w trudnych i skomplikowanych sprawach o ochronę dóbr osobistych w tym doprowadziła do uzyskania precedensowego wyroku w zakresie formy przeprosin na mocy którego pozwany został zobowiązany do złożenia oświadczenia z przeprosinami na bilbordach.

Adwokat Barbara Kardynia reprezentowała przedsiębiorców, sportowców, aktorów, dziennikarzy, polityków w tym Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów oraz ministrów. Zajmuje się również prowadzeniem spraw w trybie wyborczym.

Publikacje:

+48 601 188 871
kancelaria|kardynia.pl| |kancelaria|kardynia.pl