Zespół

Adwokat Barbara Kardynia

Adwokat Barbara Kardynia

Partner zarządzająca i założycielka Kancelarii. W 2003 r. ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest członkiem Izby Adwokackiej w Kielcach. W latach 2007-2015 związana z Kancelarią Pociej, Dubois, Kosińska-Kozak i Wspólnicy, gdzie specjalizowała się w prowadzeniu skomplikowanych procesów gospodarczych, spraw cywilnych ze szczególnych uwzględnieniem procesów o ochronę dóbr osobistych.

Posiada ponad 17-letnie doświadczenie w prowadzeniu procesów sądowych, reprezentacji klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym. Zajmuje się problematyką szeroko pojętego prawa rodzinnego, zarówno w aspekcie krajowym jak i transgranicznych, z uwzględnieniem zastosowania Konwencji Haskiej z 1980 r. w sprawach związanych z uprowadzeniem dziecka. Prowadzi wielowątkowe i skomplikowane sprawy o podział majątku oraz procesy gospodarcze oraz cywilne. Specjalizuje się także w sprawach o naruszenie dóbr osobistych, w których może poszczycić się uzyskiwaniem w polskich sądach precedensowych wyroków dotyczących form przeprosin.

Poza nadzorem merytorycznym nad pracą prawników Kancelarii zajmuje się bezpośrednią obsługą najtrudniejszych procesów. Prowadzi obsługę prawną w języku polskim i w języku angielskim.

Dane do kontaktu:

tel. (48) 601 188 871

b.kardynia|kardynia.pl| |b.kardynia|kardynia.pl 

Meet me
Adwokat Tomasz Mankiewicz

Adwokat Tomasz Mankiewicz

Partner. Od wielu lat związany z Kancelarią, od 2020 roku jako partner. Adwokat Tomasz Mankiewicz zdobywał doświadczenie w renomowanych warszawskich i szczecińskich kancelariach, gdzie zdobył praktykę i kwalifikacje niezbędne dla skutecznej ochrony interesów Klientów.

W Kancelarii kieruje działem karnym oraz działem procesowym, jest odpowiedzialny za koordynowanie pracy prawników oraz bieżące wsparcie merytoryczne. Posiada duże doświadczenie w sprawach z zakresu prawa karnego, karnego – skarbowego oraz gospodarczego. Specjalizuje się w reprezentacji Klientów przed sądami, urzędami oraz organami władzy publicznej, jak również w prowadzeniu negocjacji w imieniu Klientów.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.
Ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w 2016 r.
Wpisany na listę adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Prowadzi obsługę prawną w języku polskim i w języku angielskim.

Dane do kontaktu:

tel. (48) 692 922 912

t.mankiewicz|kardynia.pl| |t.mankiewicz|kardynia.pl

Meet me
Adwokat Marcin Wolski

Adwokat Marcin Wolski

Starszy Prawnik. Członek Izby Adwokackiej w Warszawie oraz doktorant w Polskiej Akademii Nauk. Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz, w ramach przyznanego stypendium, absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył również studia podyplomowe z prawa karnego gospodarczego dla sędziów i prokuratorów na Wydziale Prawa i Administracji UJ. Członek Sekcji Akademickiej Instytutu im. Allerhanda oraz współzałożyciel Sekcji Compliance i Prawa Publicznego przy Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. W okresie studiów współpracował w ramach programu "Niewinność" z Helsińską Fundacją Praw Człowieka.

Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe, zdobyte w polskich i zagranicznych kancelariach prawniczych oraz jako prawnik wewnętrzny przedsiębiorstw. Piastował również funkcje członka zarządu w spółkach kapitałowych. Specjalizuje się w obsłudze prawnej przedsiębiorstw. Prowadzi praktykę w zakresie prawa postępowań sądowych i sądowo-administracyjnych. Doradza także w zakresie prawa kontraktów i prawa budowlanego. Prowadzi obsługę prawną w języku polskim i w języku angielskim.

Dane do kontaktu:

tel. (48) 603 061 978

m.wolski|kardynia.pl| |m.wolski|kardynia.pl

Meet me
Adwokat Magdalena Praszkiewicz

Adwokat Magdalena Praszkiewicz

Absolwentka Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie. Ukończyła aplikacje adwokacką i złożyła z dobrym wynikiem egzamin adwokacki w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Olsztynie. Doświadczenie zdobywała pracując w renomowanych kancelariach prawnych w Olsztynie. Interesuje się prawem cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania umów cywilnoprawnych, prawem rodzinnym oraz prawem gospodarczym. Specjalizuje się w prawie cywilnym procesowym, a także w prawie cywilnym materialnym i prawie gospodarczym.

Dane do kontaktu:

tel. (48) 695 191 958

m.praszkiewicz@kardynia.pl 
Meet me
Patrycja Maksymiak

Patrycja Maksymiak

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie aplikant II roku aplikacji adwokackiej, członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Aplikację odbywa pod patronatem adwokat Barbary Kardynii. Związana z Kancelarią od jej założenia. Specjalizuje się głównie w prawie karnym oraz sprawach z zakresu prawa cywilnego, w tym w szczególności w prawie rodzinnym. 

Dane do kontaktu:

tel. (48) 518 846 265

p.maksymiak@kardynia.pl
Meet me
Aleksandra Pietras

Aleksandra Pietras

Absolwentka Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Pracę dyplomową pt. „Błąd medyczny a zdarzenie medyczne – sposoby dochodzenia roszczeń” napisała pod kierunkiem prof. dr hab. Jadwigi Pazdan. Przed dołączeniem do zespołu Kancelarii, zdobywała doświadczenie w kancelariach prawniczych zajmujących się zarówno obsługą prawną podmiotów gospodarczych jak i klientów indywidualnych.  W Kancelarii zajmuje się szeroko pojętym prawem cywilnym, prawem odszkodowawczym, prawem rodzinnym i prawem medycznym. Prowadzi obsługę w języku polskim i języku angielskim.

Dane do kontaktu:

tel.(48) 666 234 071

a.pietras@kardynia.pl

Meet me
Albert Szwiec

Albert Szwiec

Członek Izby Adwokackiej w Warszawie.  Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Aplikant adwokacki, odbywający aplikację pod patronatem Mecenas Barbary Kardynii. W Kancelarii zajmuje się sprawami karnymi, prawem cywilnym i prawem międzynarodowym. Świadczy wsparcie prawne w języku polskim i języku angielskim.

Dane do kontaktu:

tel.: (48)502 385 574 

a.szwiec@kardynia.pl

Meet me
Amanda Nachyła

Amanda Nachyła

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Pracę magisterską pt. "Konstytucyjne zasady odpowiedzialności karnej a instytucja świadka koronnego” napisała pod kierunkiem sędziego Trybunału Konstytucyjnego, Profesora Mirosława Granata. Członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Przed dołączeniem do zespołu Kancelarii zdobywała doświadczenie zawodowe m.in w prokuraturze, kancelarii komorniczej i jednym z towarzystw ubezpieczeniowych, a także świadcząc pomoc prawną na rzecz osób ubogich przy Fundacji Academia Iuris w Warszawie. Zajmuje się szeroko pojętym prawem cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa rodzinnego, prawem karnym i prawem gospodarczym. 

Dane kontaktowe:

tel. (048) 664 479 188

a.nachyla@kardynia.pl

Meet me
 Milena Mernitz

Milena Mernitz

Absolwentka Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa w Warszawie na kierunku prawo. Pracę magisterką pt.: „Konstytucyjne gwarancje ochrony praw człowieka" napisała  pod kierunkiem byłego członka Komitetu Praw Człowieka ONZ prof. dr hab. Romana Wieruszewskiego. Członek Zrzeszenia Prawników Polskich oraz Law Center Club z siedzibą w Warszawie. W Kancelarii zajmuje się prawem karnym, rodzinnym oraz prawną ochroną zwierząt.

Meet me
+48 692 922 912
kancelaria|kardynia.pl| |kancelaria|kardynia.pl