Usługi

Pomoc dla osób mających kredyt we frankach szwajcarskich

Kancelaria pomaga osobom, które aktualnie mają kredyt powiązany z frankiem szwajcarskim w banku i chcą dowiedzieć się czy ich umowa zawiera klauzule niedozwolone (tzw. abuzywne), a jeśli tak to jak wpływają na one na ważność całej umowy. Pragniemy zwrócić uwagę, że sytuacja w sprawach frankowych jest niezwykle dynamiczna – orzecznictwo sądów powszechnych wypracowuje nowe rozwiązania w sprawach frankowych.

Read more

Prawo cywilne i gospodarcze

Zajmujemy się doradztwem prawnym z zakresie szeroko pojętego prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa ochrony konsumentów, w tym prowadzimy procesy odszkodowawcze związane z wypadkami komunikacyjnymi, procesy o zapłatę, procesy odszkodowawcze związane z błędem w sztuce medycznej o czym szerzej w zakładce Prawo medyczne, w tym procesy odszkodowawcze w sprawach „frankowiczów”, o czym szerzej w zakładce.

Read more

Prawo rodzinne i rodzinne prawo majątkowe

Sprawy rodzinne, ze względu na swoją specyfikę, wymagają indywidualnego podejścia do każdego Klienta. Nasze wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu tego typu procesów sprawia, że dążymy w nich do jak najszybszego zakończenia sprawy uwzględniając przy tym najlepsze dla Klienta i jego bliskich rozwiązanie, mając na względnie przede wszystkim dobro małoletnich dzieci.

Read more

Prawo karne

Kancelaria oferuje kompleksową pomoc w sprawach z zakresu prawa karnego oraz prawa karnego skarbowego. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, adwokaci broniący naszych Klientów w sprawach karnych doskonale radzą sobie z reakcją na dynamiczne wydarzenia w postępowaniach karnych ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki postępowania przygotowawczego, które charakteryzuje się koniecznością podjęcia szeregu natychmiastowych czynności.

Read more

Prawo administracyjne i budowlane

Kancelaria oferuje obsługę z zakresu prawa administracyjnego – wsparcie w toku uzyskiwania zezwoleń, koncesji oraz zgód jak również reprezentację przed organami administracji publicznej, samorządowym kolegium odwoławczym oraz sądami administracyjnymi. Kancelaria specjalizuje się szczególnie zakresie prawa budowalnego. Reprezentujemy inwestorów na każdym etapie inwestycji.

Read more

Ochrona dóbr osobistych i prawo własności intelektualnej

Jednym z najważniejszym kręgów zainteresowania naszego Zespołu są sprawy o ochronę dóbr osobistych, sprawy z zakresu prawa prasowego, autorskiego i własności intelektualnej. Adwokat Barbara Kardynia posiada 18 - letnie doświadczenie w prowadzeniu spraw o ochronę dóbr osobistych oraz spraw z zakresu prawa prasowego.

Read more

Prawo medyczne

Kancelaria posiada duże doświadczenie w z zakresu szeroko pojętego prawa medycznego. Reprezentujemy podmioty medyczne w tym szpitale w sporach z NFZ, zajmujemy się sprawami o błąd w sztuce lekarskiej, zarówno reprezentując lekarzy jak i podmioty medyczne, jak również pacjentów, których prawa zostały naruszone, wnosząc o odszkodowanie, rentę i zadośćuczynienie za krzywdę.

Read more
+48 692 922 912
kancelaria|kardynia.pl| |kancelaria|kardynia.pl