Nasze usługi

Pomoc dla osób mających kredyt we frankach szwajcarskich

Kancelaria pomaga osobom, które aktualnie mają kredyt powiązany z frankiem szwajcarskim.

Czytaj więcej

Prawo cywilne i gospodarcze

Zajmujemy się doradztwem prawnym z zakresie szeroko pojętego prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa ochrony konsumentów.

Czytaj więcej

Prawo rodzinne i rodzinne prawo majątkowe

Sprawy rodzinne, ze względu na swoją specyfikę, wymagają indywidualnego podejścia do każdego Klienta.

Czytaj więcej

Prawo karne

Kancelaria oferuje kompleksową pomoc w sprawach z zakresu prawa karnego oraz prawa karnego skarbowego.

Czytaj więcej

Prawo administracyjne i budowlane

Kancelaria oferuje obsługę z zakresu prawa administracyjnego – wsparcie w toku uzyskiwania zezwoleń, koncesji oraz zgód.

Czytaj więcej

Ochrona dóbr osobistych i prawo własności intelektualnej

Jednym z najważniejszym kręgów zainteresowania naszego Zespołu są sprawy o ochronę dóbr osobistych.

Czytaj więcej

Prawo medyczne

Kancelaria posiada duże doświadczenie w z zakresu szeroko pojętego prawa medycznego. Reprezentujemy podmioty medyczne w tym szpitale w sporach z NFZ.

Czytaj więcej
Krótko o nas
Kancelaria Adwokacka Barbara Kardynia tworzy zespół doskonale współpracujących ze sobą prawników z dużym doświadczeniem zawodowym, zdobytych w renomowanych kancelariach prawniczych i przedsiębiorstwach komercyjnych. 
Kancelaria obecnie przeżywa dynamiczny rozwój, zespół Kancelarii systematycznie powiększają kolejni fachowcy, których biegłość w specjalistycznych dziedzinach prawa pozwala na profesjonalną obsługę prawną Klientów działających w różnych sferach gospodarki jak również Klientów indywidualnych zorientowanych na ochronę i dochodzenie swoich praw w innych dziedzinach życia, w tym w sferze prawa rodzinnego.
Poznaj kancelarię

Poznaj zespół

Adwokat Barbara Kardynia

Adwokat Barbara Kardynia

Partner zarządzająca i założycielka Kancelarii. W 2003 r. ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest członkiem Izby Adwokackiej w Kielcach. W latach 2007-2015 związana z Kancelarią Pociej, Dubois, Kosińska-Kozak i Wspólnicy, gdzie specjalizowała się w prowadzeniu skomplikowanych procesów gospodarczych, spraw cywilnych ze szczególnych uwzględnieniem procesów o ochronę dóbr osobistych.

Posiada ponad 17-letnie doświadczenie w prowadzeniu procesów sądowych, reprezentacji klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym. Zajmuje się problematyką szeroko pojętego prawa rodzinnego, zarówno w aspekcie krajowym jak i transgranicznych, z uwzględnieniem zastosowania Konwencji Haskiej z 1980 r. w sprawach związanych z uprowadzeniem dziecka. Prowadzi wielowątkowe i skomplikowane sprawy o podział majątku oraz procesy gospodarcze oraz cywilne. Specjalizuje się także w sprawach o naruszenie dóbr osobistych, w których może poszczycić się uzyskiwaniem w polskich sądach precedensowych wyroków dotyczących form przeprosin.

Poza nadzorem merytorycznym nad pracą prawników Kancelarii zajmuje się bezpośrednią obsługą najtrudniejszych procesów. Prowadzi obsługę prawną w języku polskim i w języku angielskim.

Dane do kontaktu:

tel. (48) 601 188 871

b.kardynia|kardynia.pl| |b.kardynia|kardynia.pl 

Poznaj mnie
Adwokat Tomasz Mankiewicz

Adwokat Tomasz Mankiewicz

Partner. Od wielu lat związany z Kancelarią, od 2020 roku jako partner. Adwokat Tomasz Mankiewicz zdobywał doświadczenie w renomowanych warszawskich i szczecińskich kancelariach, gdzie zdobył praktykę i kwalifikacje niezbędne dla skutecznej ochrony interesów Klientów.

W Kancelarii kieruje działem karnym oraz działem procesowym, jest odpowiedzialny za koordynowanie pracy prawników oraz bieżące wsparcie merytoryczne. Posiada duże doświadczenie w sprawach z zakresu prawa karnego, karnego – skarbowego oraz gospodarczego. Specjalizuje się w reprezentacji Klientów przed sądami, urzędami oraz organami władzy publicznej, jak również w prowadzeniu negocjacji w imieniu Klientów.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.
Ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w 2016 r.
Wpisany na listę adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Prowadzi obsługę prawną w języku polskim i w języku angielskim.

Dane do kontaktu:

tel. (48) 692 922 912

t.mankiewicz|kardynia.pl| |t.mankiewicz|kardynia.pl

Poznaj mnie
Patrycja Maksymiak

Patrycja Maksymiak

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie aplikant II roku aplikacji adwokackiej, członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Aplikację odbywa pod patronatem adwokat Barbary Kardynii. Związana z Kancelarią od jej założenia. Specjalizuje się głównie w prawie karnym oraz sprawach z zakresu prawa cywilnego, w tym w szczególności w prawie rodzinnym. 

Dane do kontaktu:

tel. (48) 518 846 265

p.maksymiak@kardynia.pl
Poznaj mnie
 Milena Mernitz

Milena Mernitz

Absolwentka Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa w Warszawie na kierunku prawo. Pracę magisterką pt.: „Konstytucyjne gwarancje ochrony praw człowieka" napisała  pod kierunkiem byłego członka Komitetu Praw Człowieka ONZ prof. dr hab. Romana Wieruszewskiego. Członek Zrzeszenia Prawników Polskich oraz Law Center Club z siedzibą w Warszawie. W Kancelarii zajmuje się prawem karnym, rodzinnym oraz prawną ochroną zwierząt.

Poznaj mnie
+48 601 188 871
kancelaria|kardynia.pl| |kancelaria|kardynia.pl